top of page

COACHING PERSONAL

Coaching personal low.png

De definicions de Coaching n’hi ha moltes, però ens quedarem amb la de Thimothy Gallwey que diu que l’essència del Coaching és alliberar el potencial de les persones , perquè puguin portar el seu rendiment al màxim.

 

El Life Coaching o Coaching de vida recolza a la persona en tots els nivells per convertir-se en qui desitja, per ser el millor que pot ser, LA SEVA MILLOR VERSIÓ.

 

És una relació individualitzada i de col·laboració entre una persona i un coach amb l’objectiu d’assolir un canvi sostingut en el seu comportament i transformar la seva qualitat de vida personal i professional.

 

Malgrat que es fonamenta en models psicològics, el Coaching no és teràpia, tot i que ambdós tenen en comú la relació emocional que es crea entre el coach i el client, el tipus de sessió, individual i confidencial, entre altres coses.

 

 

 

 

 

Malgrat aquestes similituds, el Coaching sempre s’adreça a individus sense problemes psicològics, està orientat des del present cap el futur i es basa en una metodologia en la que l’establiment d’objectius i la planificació d’accions per assolir aquests objectius són aspectes fonamentals.

 

De vegades no sabem cap on volem anar i un coach ens pot ajudar a prendre consciència d’on estem i a trobar la direcció correcta, tant en l’àmbit professional com personal.

 

El coach et pot ajudar a:

 

 • Desprendre’t d’allò que limita el teu desenvolupament

 • Expressar els teus desitjos i aspiracions

 • Conèixer les teves fortaleses i treballar a partir d’elles, així com conèixer també les teves limitacions per superar-les

 • Gestionar les teves emocions

 • Prendre decisions que estiguin alineades amb el teu veritable desig

 • Prendre accions  concretes encaminades al teu objectiu final

 

El Coaching et pot aportar:

 

 • Claredat, ordre i prioritats

 • Criteris propis

 • Autoconfiança i independència

 • Il·lusió

 • Metes i pla d’acció

 • Moviment, decisió i canvis

 • Millors resultats

 

bottom of page